โรงเรียนสะบ้าย้อย
หมู่ที่ 1 ถนนสะบ้าย้อย - ยะหา บ้านสะบ้าย้อย  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
เบอร์โทรศัพท์ 074377028
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศร้บสมัครนักเรียน (อ่าน 218) 21 ก.พ. 61
วันไหว้ครู2560 (อ่าน 293) 13 มิ.ย. 60
"รวมกิจกรรมโรงอาหาร" (อ่าน 551) 10 พ.ค. 59
โครงการ "DLIT" (อ่าน 436) 05 ส.ค. 59
เชิญเข้าร่วมโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 363) 12 ก.ค. 59
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) (อ่าน 371) 12 ก.ค. 59